התאגדות לעידוד למידה לאורך החיים

התאגדות לעידוד למידה לאורך החיים

ELA - The Israel Association for Lifelong Learning

על המדוכה

הנושאים שהנהלת ההתאגדות עוסקת בהם בימים אלה

  • עדכון תקנון ההתאגדות
  • צירוף גופים נוספים להתאגדות
  • תכנון הכנס השנתי הבא (תשפ"ה)
  • דיון על הקושי להתמסר בימים אלה למימוש חזונהּ של עֵלָ"א
  • איתור תמיכות כספיות
  • הקמת ועדה אקדמית
דילוג לתוכן