התאגדות לעידוד למידה לאורך החיים

התאגדות לעידוד למידה לאורך החיים

ת.ז. ההתאגדות

ישראל חברה לומדת

 

ההתאגדות לחינוך מבוגרים היא עמותה רשומה המנוהלת על ידי מתנדבים, אנשי ציבור ואנשי חינוך וחברה, המאמינים בחשיבותה של למידה לאורך החיים ובחיוניותה של למידה והעשרה לכל, כדי להתמודד עם אתגרי החיים במאה ה- 21, להתפתח באופן אישי ולשגשג כחברה בכל רחבי הארץ.
ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל פועלת להגשמת החזון של:

 

ישראל חברה לומדת

 
לשם כך ההתאגדות פועלת בכמה צירים:
1. ציר המודעות האזרחית – ההתאגדות מקדמת מודעות אזרחית וציבורית לזכותו הטבעית של כל אדם ללמוד לאורך כל חייו.
2. א. ציר האסטרטגיה – אסטרטגיית הפעולה המרכזית של ההתאגדות היא שיתוף, שותפות והשתתפות.
ב. ציר המודעות והמדיניות – ההתאגדות פועלת לעורר מודעות בקרב אנשי ציבור, מקבלי החלטות וקובעי מדיניות לצורך החיוני בקביעת מדיניות לאומית בנושא למידה לאורך החיים באחריות המדינה.
3. ציר הקואליציה – פיתוח קואליציה של ארגונים ציבוריים, כלכליים וממשלתיים, המפעילים למידה לאורך החיים בדגש על למידת מבוגרים
4. ציר האקדמיה – ההתאגדות שואפת לקדם את ההיבט האקדמי של למידת מבוגרים ולמידה לאורך החיים על פי המודלים הקיימים במדינות המפותחות.
5. ציר השותפות בתשתית – ההתאגדות מקיימת שיתופי פעולה עם גופים אזרחיים וממשלתיים בפיתוח תשתיות ללמידת מבוגרים.
6. ציר הקשר הבין- לאומי – ההתאגדות חברה בהתאגדויות אזוריות ועולמיות של למידה לאורך החיים וחינוך מבוגרים.
7. ציר ההתנהלות – ההתאגדות פועלת באמצעות ועדות, צוותי משימה ופורמים ללמידה, חשיבה ותכנון.
8. ההתאגדות מנוהלת על ידי שני יו"רים משותפים נבחרים, על ידי וועד מנהל בן 25 חברים מנכ"ל ומנהלת לשכה.
 
כתבה: הגב' רינה כהן

הצהרת כוונות

רינה כהן, דני אדרעי

יור"ים משותפים להתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל

כח במרחשוון תשע"ז 27.11.16

תעודת זהות מקצועית – רינה כהן-סוצקבר

 
אשת חינוך מבוגרים למעלה משלושה עשורים. יוזמת ומפתחת תחום הורים, משפחה וקהילה במשרד החינוך באגף לחינוך מבוגרים. יוזמת ומקימה של מרכזים להורים במכללות חינוכיות וביישובים ברחבי הארץ. מקדמת תוכניות הכשרה למנחי הורים ומשפחה מוסמכי משרד החינוך לכל המגזרים בחברה בישראל. כיום אוכלוסיית המנחים המוסמכים מונה למעלה מ 7,000 איש ואישה. מפתחת מודלים וגישות להעצמת הורים ומשפחות. יוזמת, מקימה ומפעילה את המועצה הציבורית להורים בישראל.

מרצה במכללות חינוכיות בנושאי חינוך מבוגרים, למידה לאורך החיים, הורות ישראלית, משפחה, זיקנה וסבאות.

כותבת מאמרים בספרות המקצועית בנושאי הורות, משפחה ולמידה לאורך החיים.

חברה בהתאגדות לחינוך מבוגרים ובאקסקוטיבה של המועצה העולמית של נשים יהודיות (ICJW) ובמועצת ארגוני נשים בישראל.
 

כוונות וגישות למנהיגות ולניהול ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל

 
אבני היסוד של תפקיד יושבי ראש משותפים הם: מנהיגות, אחריות, אמון, צניעות וענווה
א. דוגלים בשותפות בידוע, בלמידה ובקבלה הדדית בין כל חברי הוועד המנהל
ב. מאמינים בצורך בשקיפות מוחלטת בפני כל חברי הוועד המנהל ובדלת פתוחה לכל.
ג. מאמינים ברלוונטיות ובחיוניות של ההתאגדות לפיתוח וקידום חברה מיטיבה צודקת, ואיתנה.
ד. מאמינים בלמידה ככלי מרכזי להשגת יעדי החברה ובזכותו של כל איש ואישה ללמוד לאורך החיים.
ה. רואים חשיבות רבה בתרומתו הייחודית של כל חבר וחברה בהנהלת ההתאגדות
ובהתאגדות עצמה ומזמינים את כולם לשיח פתוח, מכבד, מבוסס אמון ומעצים.
דילוג לתוכן