התאגדות לעידוד למידה לאורך החיים

התאגדות לעידוד למידה לאורך החיים

שיתופי פעולה

שיתוף פעולה עם האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית

בעקבות הכנס הארצי על למידה לאורך החיים במרץ 2019, המשיכה חברת ההנהלה גב' דליה בר לקיים קשר מקצועי מטעם על"א עם האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית. 

שיתוף פעולה עם עמותת דור לדור עפולה

התאגדות עֵלָ"א העמיקה בשנתיים האחרונות את שיתוף הפעולה  שלה עם עמותת דור לדור עפולה.

יום העיון על הנושא "צריכה מושכלת של מדיה בחברה הישראלית" שהתקיים במוזיאון 'אנו' ב 21.12.2022 ביוזמת על"א, אורגן במשותף בעיקר על ידי שני גופים אלה. תלמידי הקתדרה של דור לדור התנדבו לסייע בחלק מן העניינים הלוגיסטיים, השתתפו ביום העיון, וכמה מהם כתבו ל'זרקור הלמידה שלנו", גיליון 2 וגיליון 3.

ביום העיון הושקו גיליון 21 של עלון דור לדור וגיליון 2 של 'זרקור הלמידה שלנו'. במהלך השנתיים האחרונות הדרכתי את חברי מערכת העלון הקהילתי של גמלאי עפולה. החל מגיליון 19 אני משמשת עורכת העלון בהתנדבות.

דילוג לתוכן