ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל

03-6359220/1

קידום למידת מבוגרים באירופה

מבוסס על המבוא ל'תוכנית פעולה בתחום חינוך מבוגרים: הישגים ותוצאות 2010-2008'
EUROPEAN COMMISSION STAFF WORKING PAPER: Action Plan on Adult Learning: Achievements and results 2008-2010
למידה לאורך החיים עוזרת ליחיד להכין את עצמו למעברים ושינויים רבים בחייו – מבית הספר לחיי עבודה, מחיי עבודה לפרישה, מעבָר לארץ חדשה או לסביבה חדשה, שינויים חברתיים, תמורות טכנולוגיות וכו'. הלמידה לאורך החיים היא בסיס שיש בו להבטיח מעברים מוצלחים בין עבודות ותעסוקות שונות וכן למנוע אבטלה ממושכת המביאה לבזבוז הון אנושי. קיימת באירופה מודעות גמורה לכך שמערכת יעילה של למידת מבוגרים היא חיונית לכלכלה ולחברה שלנו בעשור הבא. בעשר השנים האחרונות מילאה הוועדה האירופית תפקיד מפתח בעידוד המדינות החברות באיחוד האירופי להציב את הלמידה לאורך החיים כעקרון יסוד בחינוך ובהכשרה. ניכרה התקדמות במתן חינוך והכשרה מקצועית באיכות גבוהה לבני הנוער שלנו – חינוך והכשרה שהם המפתח להצלחת כלכלתה של אירופה ולכידותה החברתית. ועם זאת, אם נותנים את הדעת לדפוסיה הדמוגרפיים של אירופה בעת הזאת, יש להשלים את החינוך הניתן לילדים ולנוער על ידי הרחבת הזדמנויות הלמידה גם במהלך חייו של המבוגר. הזדמנויות אלה יספקו למבוגרים אפשרויות לחדש את מיומנויותיהם וכישוריהם לחיים ולעבודה, ככל שיידרשו לכך.
אירופה 2020 – אסטרטגיה לצמיחה מהירה, מתמשכת וכוללת – מכירה בתפקיד המרכזי של הלמידה לאורך החיים ופיתוח המיומנויות כתגובה על המשבר הכלכלי וכיסוד חיוני באסטרטגיה החברתית והכלכלית של האיחוד האירופי. ללמידת המבוגרים בצורותיה הרבות נועד תפקיד ראשון במעלה בהתמודדות עם אתגריו הכלכליים והחברתיים של האיחוד האירופי, וזאת בעיקר באמצעות:
• תרומה לצמיחה נמרצת, מתמשכת וכוללת, שתאפשר לעובדים לעבור מעבודות במגזרים הסובלים מצמיחה נמוכה למגזרים בעלי צמיחה גבוהה. זאת, על ידי פיתוח הידע שלהם, מיומנויותיהם וכושרם.
• פיתוח מיומנויות שיידרשו בעתיד על ידי השקעה בהון אנושי – במיוחד באמצעות הקניית מיומנויות חדשות לכ-76 מיליון איש בגיל העבודה (בני 64-25) החיים בארצות האיחוד האירופי; כאלה שסיימו לכל היותר חטיבת ביניים. 21.5 מיליון אירופים, בכל רמות המיומנות והגילים, היו מובטלים ב-2009. במיוחד המובטלים לתקופה ארוכה שביניהם (33.2%), זקוקים להכשרה חדשה ולמיומנויות חדשות כדי שיוכלו למצוא עבודה חדשה ולסייע לאירופה לצאת מן המיתון.
• יצירת חלופות ליותר מ-14% של בני 24-18 הנוטשים את הלימודים בטרם עת, עם כישורים של חטיבת ביניים. יש לספק להם הזדמנות שנייה לרכוש כישורים ונתונים להצלחה בחיים, ולתרום להורדת האחוז של מעוטי ההשכלה מסוג זה ל-10% – כפי שנקבע ביעדי האסטרטגיה הראשיים של אירופה ל-2020.
• קידום זִקנה פעילה ולמידה לאורך החיים: רק 9.3% מגילאי 64-25 ורק 4.8% מגילאי
64-50 משתתפים בלמידה, בעוד שהיעד שהציבה 'אסטרטגיית החינוך וההכשרה המקצועית' הוא להגיע ל-15% ב-2020. לצד זאת יש לציין שהחל מ-2013/2014 האוכלוסייה העובדת באירופה תתחיל להצטמצם, מה שיגדיל עוד יותר את הצורך החיוני בשדרוג ובעדכון מתמידים של כשירויות ומיומנויות המבוגרים, כמתבקש מחיי העבודה המתמשכים המזומנים להם.
• מתן אפשרות לאזרחים המבוגרים יותר להישאר מעורבים באופן פעיל בחברת הידע המשתנה במהירות. מספר האנשים שגילם מעל 60 יגדל ל-25% מן האוכלוסייה ב-2013 ול-30% ב-2027. על אזרחים ותיקים להמשיך ללמוד כדי להתמודד עם השינויים החברתיים, למנוע את היווצרות הפער הגדל והולך בין הדורות ולהישאר אזרחים פעילים. שיפור אוריינות המחשב שלהם יהיה הכרח לשם הכנתם לשימוש בטכנולוגיות החזויות בעתיד כך שיוכלו להיות פעילים באופן עצמאי.
• שילוב מהגרים באמצעות הוראת השפות של הארצות המארחות וטיפוח ידע וכשירות חברתיות ותרבותיות, כדי להביא לשילובם המהיר בחיים המקומיים ובעבודה.
• קידום השיתוף הפעיל בחיים הדמוקרטיים וטיפוח סובלות בקהילותינו הנעשות יותר ויותר רב-תרבותיות.
למידת המבוגרים עשויה לתרום למימוש 'היעדים המרכזיים של אירופה לשנת 2020' על ידי :
• הצעת דרכים חלופיות והזדמנות שנייה לחינוך מפצֶה, כדי לעזור בהפחתת הנשירה מבית הספר וכדי לרכך את השפעותיה השליליות.
• שיפור הנגישות להשכלה גבוהה ללומדים שעד עתה לא הגיעו אליה וכן למבוגרים צעירים וכך להגדיל את מעגל הלומדים בעלי השכלה אקדמית.
• עזרה בהוצאת אזרחים רבים ממעגל העוני על ידי מתן ידע וטיפוח מיומנויות, כדי להגביר את יכולת העסיקות שלהם ולסייע להם בניהול נכון יותר של משק הבית וענייניהם הכספיים.

דילוג לתוכן