ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל

03-6359220/1

מרכז יישובי ללמידת מבוגרים לאורך החיים

מרכז השכלה, קתדרה להעשרה, מרכז להורים ומשפחה

 
נייר עמדה של ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל
בשיתוף
האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך
מבוסס על נייר העמדה של
"חזון ישראל חברה לומדת"
תשס"ט, 2009

מוגש
למרכז שלטון מקומי

הצעה לחשיבה, לתכנון ולפעולה
גירסה מס' 2
כתבה רינה כהן
קראו והעירו:
חברות הצוות
עמליה זוקין, שרה גוטפלד, תמר פארן-גת, שולי לוי
הגדרה א:
 
מרכז יישובי ללמידת מבוגרים לאורך החיים הוא מקום שייעודו קיום והפעלה של תהליכי למידה מותאמים לצרכים, ליכולות ולרצונות של תושבים מבוגרים ביישוב.
 
הגדרה ב:
 
מרכז יישובי ללמידת מבוגרים הוא מקום לקידום והטמעה של תרבות למידה לכל התושבים הבוגרים, לפיתוח ולעיצוב מדיניות יישובית ללמידה מתמדת ולתיאום בין כל הגורמים המפעילים למידה ביישוב.
 
לתשומת לב:
 
בתושבים מבוגרים כלולים כל התושבים מגיל עשרים ועד מאה ועשרים.
בלמידה לאורך החיים נכללים כל תכני הלמידה וכל מסגרות ושיטות הלמידה המותאמות לצרכים ליכולות ולרצונות של המבוגרים.
 
הייעוד של מרכז למידת מבוגרים יישובי:
 
א. לעצב ולקדם מדיניות יישובית כוללת בתחום למידה לאורך החיים למבוגרים
ב. לפעול ליישום המדיניות היישובית בנושא למידת מבוגרים
ג. לאגם משאבי למידה מקצועיים ותקציביים ברמה יישובית
ד. לפעול לקיום והפעלה של מסגרות למידה גמישות, זמינות ונגישות למבוגרים בקהילה המותאמות למגוון הרב תרבותי של אנשים וקבוצות בקהילה היישובית.
 
הצורך במרכז למידה יישובי
 
הגישה המנחה: למידה מתמדת לאורך החיים היא המפתח לאיכות חיים, לחוסן אישי משפחתי וקהילתי,
א. המציאות הדיגיטלית הגלובלית מתפתחת כל העת בקצב מהיר ומחייבת רכישת מיומנויות וכישורי חיים מותאמים ורלוונטיים שמחייבים למידה מתמדת
"מתחילים ללמוד ולא מפסיקים" (דה מרקר 9.2.17, אקונומיסט)
ב. השתנות המקצועות ושינויים בעולם העבודה מחייבים התעדכנות תמידית.
ג. הלמידה היא זכות טבעית של כל תושב ומחובת הרשויות לספק מענים לזכות טבעית ובסיסית זו.
ד. למידת מבוגרים היא אמצעי מרכזי לצמצום פערים, להתמודדות עם אי-השוויון והעוני להתמודדות עם אתגרי ההתפתחות וההשתנות התמידיים.
 
הערך המוסף של מרכז למידה יישובי למבוגרים
 
א. תכלול הלמידה ותיאום בין מוסדות שונים של למידה והכשרה הפועלים ביישוב.
ב. עיצוב מרכז ייעוץ, הכוונה, הדרכה והנחייה של מבוגרים ללמידה רלוונטית ומותאמת להם.
ג. ריכוז כוחות הוראה וחינוך ללומדים מבוגרים
ד. מיצוי משאבים ותפעול יעיל ורלוונטי של מערכות למידה.
ה. פיתוח תוכניות כוללניות מותאמות לקהילה היישובית ולמגוון התרבותי ביישוב
ו. קידום האחריות של מנהיגי העיר ומקבלי ההחלטות לנושא של למידת מבוגרים ביישוב
 
פעילות מרכז למידה יישובי תחת קורת גג אחת – סופרמרקט הידע, הדעת והלמידה ביישוב

פיתוח והעשרה של

 
ייעוץ והכוונת למידה רלוונטית למבוגרים
מגוון מוצרי הלמידה – הרצאות, סדנאות, קורסים, קורסים דיגיטליים מקוונים, סיורים, טיולים
תכני הפעילות – העשרה כללית, רכישת מיומנויות וכישורי חיים, אומנויות, יצירה, הנחייה לתפקודי משפחה, וכישורי עבודה
 
מבנה מרכז למידה יישובי
 
  1. מועצה ציבורית, קהילתית ללמידת מבוגרים
  2. ועדת הוראה ולמידה
  3. מנכ"ל
  4. צוות מינהלה ותפעול
  5. צוותי הוראה ולמידה
 
משאבים
 
באחריות הרשות המקומית
ובשיתוף ארגונים ממשלתיים, ציבוריים ועיסקיים
דילוג לתוכן