ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל

03-6359220/1

כנסים

כנס הארצי

למידה לאורך החיים לכול, שייערך ב-כ' באדר ב' תשע"ט – 27/03/2019

דילוג לתוכן