התאגדות לעידוד למידה לאורך החיים

התאגדות לעידוד למידה לאורך החיים

חזון

משרד החינוך
מינהל כא"ב תיאום ובקרה
האגף לחינוך מבוגרים

התאגדות לחינוך מבוגרים בישראל ע"ר

ישראל חברה לומדת

 

הצעה למדיניות לאומית

 

בלמידה לאורך החיים

אמנת ישראל ללמידה לאורך החיים למבוגרים גילאי 20 עד 120

הצעה מס' 1 לדיון
 
נכתב על ידי רינה כהן
סיוון תשע"ו יוני 2016
 
אמנת ישראל ללמידה לאורך החיים היא אמנה חברתית בין הגופים הרואים
בלמידה מנוף ואמצעי לפיתוח אישי של אזרחי המדינה כולם

ולפיתוח תשתיות חברתיות-כלכליות לחברה כולה
וכן, זכות אישית טבעית של כל אזרח ואזרחית
 
אמנה זו היא הסכם מרצון בין גופים וארגונים המפעילים מערכות למידה
למבוגרים לבין ארגונים וגופים כלכליים וחברתיים הרואים בלמידה כלי מרכזי
חיוני ורלוונטי לקידום ולפיתוח ההון האנושי במדינת ישראל
 
חזון האמנה
 
החברה בישראל תהיה חברה לומדת;

תאפשר לכל אחד מאזרחיה להתפתח וללמוד לאורך כל החיים, ללא הדרה,
לצורך פיתוח אישי וקיום איכות חיים טובה ומיטיבה ותקדם באמצעות הלמידה
פיתוח כלכלי וחברתי של המדינה כולה במציאות של תחרות כלכלית סוערת.
 
הרקע לצורך באמנה ללמידה לאורך החיים
 
א. אתגרי המדינה במאה ה 21
 • ההסתגלות המתמדת לסביבה משתנה
 • ההתפתחות הטכנולוגית המתמדת
 • התחרות הכלכלית הסוערת עם מדינות מפותחות ופיתוח היתרון היחסי
 • חיזוק החוסן הלאומי במציאות אזורית עויינת
 • הרצון והשאיפה לבנות ולקיים חברת מופת
 • חיוניות צמצום הפערים החברתיים והגברת הלכידות הלאומית

ב. אתגרים אישיים, משפחתיים וחינוכיים במציאות מורכבת
 • הרצון והשאיפה של בני נוער ומבוגרים לשפר ולהיטיב את מעמדם ומצבם
 • הרצון של מבוגרים רבים ללמוד ולהרחיב דעת
 • הצורך והרצון לפתח קריירה, להחליף קריירה ולקדם הגשמה עצמית
 • חינוך ולמידה בימינו היא עשייה מורכבת המחייבת שילוב ושיתוף של גורמים משמעותיים.
 • מימוש זכויות אזרח בתחום הלמידה הם באחריותה של המדינה וארגוניה.
 • ראייה העלויות החינוכיות והלימודיות כהשקעות נושאות תשואות
 
רוח האמנה
 
האמנה מתבססת על ערכים אנושיים אוניברסליים ודמוקרטיים ורואה באדם
ישות תבונית השואפת להתפתחות ולצמיחה מתמדת

האמנה מתבססת על ערכי האחריות האישית, הערבות ההדדית ומחויבות
המדינה לאזרחיה
 
הבנה והסכמה
 
ברוח האמנה ומתוך הבנת הרקע לצורך באמנה זו אנו מסכימים:
א. יש לאפשר לכל אזרח/ית ללמוד
ב. יש לקדם תרבות סביבתית-חברתית תומכת למידה
ג. למידה היא חלק אינטגראלי מחייו של כל מבוגר/ת
ד. הלמידה חייבת להיות מכבדת ומקבלת כל לומד/ת וכל תרבות
ה. הוראת הלמידה חייבת להיות אחראית ומקצועית מבוססת ידע ודעת ובעלת
סמכות והסמכה
ו. האחריות על אפשור הלמידה ויצירת הזדמנויות למידה מוטלים על ארגוני המעסיקים, הארגונים החברתיים והממשל ברמה לאומית וברמה מקומית.
 
אנו מתחייבים
 
א. לפעול לקידום חזון למידה לאורך החיים למבוגרים
ב. לפעול במסגרת אחריותנו הארגונית לפיתוח הזדמנויות למידה ולקיום תהליכי למידה לאנשי ארגוננו.
ג. לקדם תרבות ארגונית וחברתית תומכת ומעודדת למידה
ד. להעמיד משאבי מקום, זמן ותקציב למימוש אפשרויות למידה לאנשים בארגון ובקהילה.
ה. לקדם יחד קואליציה חברתית-כלכלית בין ארגונית למען פיתוח למידה לאורך החיים למבוגרים.
 
ועל כך באנו על החתום
 
האמנה מבוססת על מסמך "ישראל חברה לומדת" שנוצר במשותף על ידי
האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך וההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל
דילוג לתוכן