ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל

03-6359220/1

הצטרפות להתאגדות

ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל מזמינה אותך להיות חבר/ה

אנו מזמינים אותך להיות חבר/ה בהתאגדות. להצטרף לארגון המוביל לקידום ולהטמעת החזון של
"ישראל חברה לומדת"
  • לכנסים ולאירועים מקצועיים אחרים
  • כניסה לאתר המשודרג
  • פרסום באתר בהנחה משמעותית
  • מידע מקצועי על כנסים מקצועיים בינלאומיים
  • סיוע מקצועי להשתתפות בכנסים בינלאומיים
  • הצטרפות לרשת המחקר בחינוך מבוגרים
 
ניתן למלא את טופס ההצטרפות כאן. או להורידו ולשלוח אלינו
מתנ"ס יהוד, מוהליבר 144, קומה שניה
טלפון: 03-6359220
דואר אלקטרוני: adu_ed@netvision.net.il

אני החתום/חתומה מטה

מאשר/ת כי קראתי את מטרות העמותה ותקנונה, מבקש/ת להתקבל כחבר/ת בעמותה ומתחייב/ת לנהוג עפ"י מטרותיה ותקנונה והנחיות ועד המנהל.

אני מעוניין/ת להיות חבר/ה בהתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל.


המחאה ע"ס 100 ₪ דמי חבר ליחיד, 250 ₪ לארגון ומוסד יש לשלוח לכתובת:

ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל (ע.ר)
קמפוס חנקין, רח' חנקין 109 חולון 5839436

 

לפרטים, פנה-י להתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל:

טל' 6359220/1-03
פקס: 6359232-03
דילוג לתוכן