ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל

03-6359220/1

ההתאגדות כנס מצרים

הדיאלוג בחינוך מבוגרים אירופה-מזרח תיכון ((EURO-MED באלכסנדריה, מצרים, דצמבר 2005
הדיאלוג אירופה-מזרח תיכון, שנערך באלכסנדריה שבמצרים בין 9 ל-13 בדצמבר 2005, הסתיים
בהצלחה רבה. השתתפו בו 52 נציגים מ-18 מדינות, בהן ירדן, לבנון, סוריה, מרוקו, טוניסיה, ישראל, וכמובן – המארחת מצרים.
המארגנים היו המכון הבינלאומי לשיתוף פעולה של ההתאגדות הגרמנית לחינוך מבוגרים, ומשרד החינוך מצרי. משלחת ישראל כללה את גב' רינה כהן ממשרד החינוך, התרבות והספורט; ד"ר דוד סילורה וד"ר איתן ישראלי שליחי ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל.
עבודת הכינוס נעשתה רובה ככולה בשיטת "השולחנות העגולים", אשר קידמה ותרמה לפיתוח וקיום שיח בין כל באי הכנס. ואכן, יחסי הידברות טובים התקיימו בין כל נציגי המדינות. הנושאים המשותפים עיצבו מפגשים בין אנשי מקצוע, שלא עסקו במחלוקות פוליטיות. אנו, הישראלים, מצאנו עצמנו משתפים פעולה עם נציגים מסוריה, לבנון, טוניסיה ומרוקו, ומשיחים אתם בגלוי על סוגיות ונושאים מקצועיים. הייתה זו התנסות ייחודית ומעצימה, שהוכיחה פעם נוספת את הנחיצות והאפשרות של קשר והידברות באמצעות חינוך מבוגרים.
הכינוס עסק בנושאים של חינוך מבוגרים, שאותרו כמשותפים למדינות המזרח התיכון. בהם: אזרחות פעילה, הגירה, למידה בין-תרבותית, מתן ערך ללמידה קודמת, השכלת יסוד/ חינוך לכל.
דוד סילורה נבחר לועדת המשנה, יחד עם ירדן, בוסניה-הרצגובינה וטוניסיה, לארגן כנס שיעסוק בסוגיות הגישור ככלי בחינוך מבוגרים. איתן ישראלי שימש יו"ר קבוצת דיון שהייתה מבוקשת, "הגירה", והיה מנחה מושב הסיום. רינה כהן הציגה את פעילות המשרד בנושאי משפחה וקהילה, ונציגי מדינות שונות גילו התעניינות רבה וכללו את הנושא בהמלצות לפעולה של הכינוס.
המשלחת שלנו העלתה את הצעת ישראל לסייע בצוותי הכשרה, ע"י מומחים מישראל, בכל אחד מהנושאים המומלצים. בכך, המשיכה את דרכם של ד"ר דב פרידלנדר וד"ר שרה רובינשטיין, שהיו שליחי ישראל בדיאלוגים הקודמים. בכל ימי הכינוס עבדנו בהרמוניה ובשיתוף פעולה עם המארחים ועם נציגי מדינות ערב. המארחים המצרים עשו כל שבידם כדי שנרגיש רצויים. ביטוי אחד לכך היה הסיור לכל משתתפי הכינוס בבית הכנסת היהודיבאלכסנדריה. הקונסול הכללי של שגרירות ישראל במצרים ערך למשלחת סיור מפורט בבית הכנסת באלכסנדריה ובבניין החדש של הספרייה הלאומית. יחד עם שגריר ישראל בקהיר הקונסול הכללי, נערך דיון על ההשלכות של הכינוס לגבי קידום יחסי ישראל-מצרים
ומדינות ערב האחרות.
המשלחת הישראלית למצרים

דילוג לתוכן