ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל

03-6359220/1

ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל הינה עמותה לא ממשלתית, בלתי פוליטית, הפועלת ללא מטרות רווח. ההתאגדות נוסדה בשנת 1951 במטרה לאגד את כל המוסדות, הארגונים והיחידים הפועלים בשדה העיון והעשייה של חינוך מבוגרים בישראל. היא מהווה ארגון גג לעוסקים בתחום ומייצגת את חינוך המבוגרים בפני החברה הישראלית ובפני המוסדות והארגונים המקבילים בעולם.

התאגדות לחינוך מבוגרים היא עמותה רשומה המנוהלת על ידי מתנדבים, אנשי ציבור ואנשי חינוך וחברה, המאמינים בחשיבותה של למידה לאורך החיים ובחיוניותה של למידה והעשרה לכל, כדי להתמודד עם אתגרי החיים במאה ה- 21, להתפתח באופן אישי ולשגשג כחברה בכל רחבי הארץ.
ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל פועלת להגשמת החזון של:

ישראל חברה לומדת

ההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל מזמינה אותך להיות חבר/ה

אנו מזמינים אותך להיות חבר/ה בהתאגדות. להצטרף לארגון המוביל לקידום ולהטמעת החזון של "ישראל חברה לומדת"
 
  • לכנסים ולאירועים מקצועיים אחרים
  • כניסה לאתר המשודרג
  • פרסום באתר בהנחה משמעותית
  • מידע מקצועי על כנסים מקצועיים בינלאומיים
  • סיוע מקצועי להשתתפות בכנסים בינלאומיים
  • הצטרפות לרשת המחקר בחינוך מבוגרים

אני החתום/חתומה מטה

מאשר/ת כי קראתי את מטרות העמותה ותקנונה, מבקש/ת להתקבל כחבר/ת בעמותה ומתחייב/ת לנהוג עפ"י מטרותיה ותקנונה והנחיות ועד המנהל.

אני מעוניין/ת להיות חבר/ה בהתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל.

דילוג לתוכן